Categories: Uncategorized

Seamonkey 2.49.5 Släppt

Seamonkey 2.49.5 release

Seamonkey 2.49.5 har nyligen blivit klar. Detta drygt ett år efter att versionen dessförinnan släpptes. Versionen är en så kallad punkt-release vilket innebär att den i princip bara innehåller felrättningar och säkerhetsförbättringar. Däremot har man denna gång fått med både Chatzilla och kalendern Lightning. Den långa tiden sedan föregående version förklaras istället av att hela projektet har bytt servrar och nu inte länge delar resurser med andra Mozilla-projekt på samma sätt som tidigare. Arbetet med säkerhetsförbättringar har inte stått stilla och de förbättringar som har gjorts i Firefox och Thunderbird under året har i möjligaste mån lagts in i 2.49.5.

Version 2.49.5 är skapad på de nya servrarna och med så mycket av det nya på plats kan nu mer resurser åter igen läggas på utveckling av programmet. Närmast kommer den lilla gruppen utvecklare att fokusera på version 2.53. Man väljer den versionen, då det är den sista version av den gemensamma kod som alla Mozillaprodukter bygger på som har stöd för den gamla typen av tillägg och också fullt stöd för all teknologi som används för att bygga upp Seamonkey. Utvecklarna har en förhoppning om att 2.53 inte ska ligga så långt bort i tiden.

Parallellt med att version 2.53 görs klar för release påbörjas utvecklingen av version 2.57. Den kommer bygga på samma version av den Mozillagemensamma kod som Thunderbird 60 gör. Dock har stora ändringar gjorts i det gemensamma som gör att vissa betydande delar av Seamonkey måste skrivas om. Så version 2.57 kommer att dröja längre.

För mer information rekommenderas Seamonkey-projektets blogg https://blog.seamonkey-project.org/ (på engelska)

Bild från https://seamonkeyde.wordpress.com/