Bidra

Översätt

För att översätta Mozilla-projekt som Firefox och Thunderbird kan du logga in på översättningsverktyget Pontoon med ditt Firefox-konto. Vill du lära dig hur Pontoon fungerar finns en rundtur här.