Categories: Uncategorized

SeaMonkey 2.48

SeaMonkey 2.48 släpptes äntligen vid månadsskiftet juli/augusti. Den finns även på svenska.

Tyvärr har ändringar i uppgraderingsfunktionen gjort att den automatiska uppgraderingen inte fungerar till 2.48. Därför rekommenderas alla som har en äldre version av SeaMonkey och vars dator klarar den nya versionens krav att ladda ner version 2.48 och installera den över den befintliga versionen. Alla inställningar behålls då.